Publikavimo data 8-03-2012, 14:17

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas apeliacines instancijos teisme)

 


   
Ieškovas apskundė pirmos instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nebuvo priteista už visus atliktus darbus (priteista tik už perduotus darbus), tame tarpe ir papildomai atliktus darbus. Ieškovui negalint vykdyti pagrindinės veiklos dėl atsakovo prašymu pirmos instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - uždėto 2‘392‘316,79 litų sumai arešto,  ieškovas  praėjus beveik metams laiko po apeliacinio skundo pateikimo apeliacinės instancijos teismui, pateikė 2011-10-07 prašymą [1,41 Mb] (siuntimai: 733), kuriuo apeliacinės instancijos teismo prašė pagal galimybes kuo greičiau paskirti teismo posėdį ir bylą išnagrinėti apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas 2011-10-19 nutartimi apeliaciniams skundams išnagrinėti sudarė kolegiją, susidedančią iš teisėjų A.Bukavienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), V.Čekanauskaitės ir A.Driuko  (toliau - teisėjų kolegija) ir paskyrė bylos nagrinėjimą [414,73 Kb] (siuntimai: 509) rašytinio proceso tvarka 2011 m. lapkričio 15 d. teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismas bylos neišnagrinėjęs iš esmės 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi [158,22 Kb] (siuntimai: 577) paskyrė bylos žodinį nagrinėjimą 2012 m. sausio 24 dienai bei pasiūlė šalims pateikti glaustus paaiškinimus dėl teismo nurodytų aplinkybių bei apsvarstyti galimybę paskirti byloje ekspertizę.

 

    Atsakovas pateiktame 2012-01-10 paaiškinime [409,95 Kb] (siuntimai: 504) pakeitė apeliacinio skundo pagrindą. Apeliacinio skundo [5,16 Mb] (siuntimai: 704) 6 puslapio 2 pastraipoje atsakovė nuostolių sumą įrodinėjo UAB „Vakarų  regiono statybų konsultacinis biuras“ 2009-04-20 statinio dalinės techninės ekspertizės akto Nr. 08-12/01 (II dalis) [1,71 Mb] (siuntimai: 468) ekspertizės išvadų 1 punkte nurodytų defektų ištaisymo preliminaria kaina 1‘379‘271,01 Lt ir ieškovui atliekant darbus sumažintu sandėlių bloko plotu ir nepagrįstai sutaupyta 131‘277,04 Lt suma dėl sumažėjusių išlaidų medžiagoms...

[quote]

[audio=/bbdoc/2009-09-17_084842_37068625727_61115609_29_199
2012-01-24 teis
Publikavimo data 25-03-2011, 17:45

 

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas pirmos instancijos teisme)

 

Igor Surnin 1993 m. įsteigta ir jo vadovaujama UAB “Vingida” pagal sutartį su UAB “Bega” pilnai pagamino sandėlių bloko konstrukcijas, pristatė jas į UAB “Bega” teritoriją ir atliko beveik visus statybos montavimo darbus už daugiau nei 3 mln. litų. UAB “Vingida” atlikti darbai siekė maždaug iki 95 % nuo visų sutartyje darbų ir apie tai ne kartą UAB “Bega” buvo raštu informuota (parsisiųsti [1,2 Mb] (siuntimai: 744)). Jei UAB “Bega” būtų laiku pateikusi reikiamus statybos dokumentus, priėmusi atliktus darbus ir už juos atsiskaičiusi, o taip pat nesudariusi dirbtinių kliūčių darbams vykdyti užstatant atraminius blokus montuojamų konstrukcijų viduje bei nekėlusi papildomų reikalavimų susijusių su sutarties pakeitimais (išvardinta siųstame Begai rašte (parsisiųsti [441,82 Kb] (siuntimai: 200))), UAB “Vingida” darbus butų atlikusi anksčiau nei sutartyje numatytu laiku. UAB “Vingida” atlikti darbai iki sutarties nutraukimo buvo užfiksuoti pačios UAB “Bega” samdyto antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole bei video medžiagoje, kurie vėliau buvo pateikta teismui.

 

 

Pačios UAB “Bega” tuojau po sutarties nutraukimo užfiksuotoje video medžiagoje akivaizdžiai matosi sumontuotos pagrindinės konstrukcijos, sumontuota didžioji dalis tentinės dangos ir šalia pagrindinių konstrukcijų gulinčios smulkios detalės. Taip pat matosi atraminiai blokai, kurie nuo pat konstrukcijų montavimo pradžios trukdė atlikti sandėlių bloko montavimo darbus.

 

Visa su UAB "Bega" susirašinėjimo medžiaga [1,73 Mb] (siuntimai: 187).

Likus nedideliai darbų daliai (skirtingų šaltinių vertinamų nuo 5 iki 10 %), UAB “Bega” nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį ir darbus nutarė užbaigti pasisamdžiusi kitus rangovus. UAB “Bega” vienašališkai nutraukusi sutartį, UAB “Vingida” vertinimu, nesumokėjo už atliktus darbus daugiau nei 1,6 mln. litų, todėl UAB “Vingida” su ieškiniu kreipėsi į teismą. Klaipėdos apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje UAB “Bega” pareiškė priešieškinį...